^
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Jak zacząć

Szkolny Dziennik Internetowy służy do wprowadzania i odczytywania ocen szkolnych uczniów przez przeglądarkę internetową.


Praca z Dziennikiem Internetowym


Informacje o programie | Instalacja | Jak zacząć | Cennik | Zamówienia

W celu rozpoczęcia pracy z Dziennikiem Internetowym konieczne jest podpisanie >>>umowy na prowadzenie Szkolnego Dziennika Internetowego . Po jej pobraniu i wypełnieniu należy przesłać dwa egzemplarze na nasz adres.


Po >>>złożeniu zamówienia na Szkolny Dziennik Internetowy, otrzymacie Państwo adres waszej strony internetowej, na której można zalogować się do dziennika. Chcąc rozpocząć pracę ze Szkolnym Dziennikiem Internetowym należy na podanej stronie zalogować się jako Administrator:

Uzytkownik: admin
Hasło: admin

Dziennik elektroniczny został ustawiony na semestr pierwszy 2017/2018. W ustawionym semestrze szkolnym należy założyć i prowadzić minimum jedną klasę.
Pierwszą czynnością powinna być zmiana hasła administratora.
Potem należy wprowadzić:
- brakujące przedmioty
- nauczycieli
- nazwy klas
- przypisać nauczycieli do przedmiotów
- należy pamiętać o tym, że przedmiot "Godzina wychowawcza" również powinien zostać przydzielony odpowiedniemu nauczycielowi
- przypisać wychowawców do klas, w celu uzyskania szerszych uprawnień do danej klasy

Czynności te można wykonywać według kolejności ułożenia górnego menu. Dziennik elektroniczny w kolejnych semestrach będzie wykorzystywał wcześniej wprowadzone dane.

Uczniów do utworzonych klas można dodawać po zalogowaniu jako administrator lub jako wychowawca danej klasy.
Minimalne dane to: imię, nazwisko, pesel (lub inna dowolna liczba).
Login tworzony jest automatycznie z pierwszej litery imienia i nazwiska (bez polskich znaków), hasłem staje się wprowadzony Pesel.

Przykład:

Olga Śmiałkowska, pesel 12345
login: osmialkowska
haslo: 12345

Uprawnienia do wpisywania ocen posiada nauczyciel danego przedmiotu, oraz wychowawca do wszystkich przedmiotów danej klasy. Wydaje się, że lepszym wyborem jest wpisywanie ocen przez wychowawców.

Każdy rodzic przy pierwszym logowaniu powinien zmienić hasło.
W przypadku zapomnienia przez rodzica hasła administrator lub wychowawca dokonuje RESETOWANIA hasła. Hasłem staje sie wówczas ponownie PESEL.
W panelu administratora w menu dolnym "Ustawienia" należy wpisać dane do kontaktu np. telefon osoby która jest administratorem, tak aby rodzic, który zapomniał hasła mógł zadzwonić i poprosić o jego zresetowanie.

Uwaga:
Należy pamiętać, że każda osoba logująca sie do szkolnego dziennika internetowego znajdzie się w tym semestrze jaki został ustawiony przez administratora jak semestr aktualny.
(Z menu górnego: Semestry -> Wskaż aktualny semestr).

Instrukcje znajdziecie Państwo na głównej stronie waszego Szkolnego Dziennika Internetowego - zakładka na górze DOKUMENTACJA.


Nasz adres:
Przedsiębiorstwo Adalex
98-100 Ostrów, Rogaczewska 9

Będziemy wdzięczni za uwagi dotyczące działania Szkolnego Dziennika Internetowego.