^
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Dziennik Internetowy - cennik

Szkolny Dziennik Elektroniczny służy do wprowadzania i odczytywania ocen szkolnych uczniów przez przeglądarkę internetową


Cennik Dziennika Internetowego


Informacje o programie | Instalacja | Jak zacząć | Cennik | Zamówienia

Szkolny Dziennik Internetowy możesz zamówić w dowolnym momencie roku szkolnego.
Jeżeli szkoła chce podpisać umowę, wówczas należy pobrać ją z poniższego linka: >>> Umowa na prowadzenie Szkolnego Dziennika Internetowego

Koszt użytkowania Szkolnego Dziennika Internetowego wynosi 2,00 zł od jednego ucznia wpisanego do bazy w danym roku szkolnym.

 
Liczba uczniów wpisanych do Dziennika Internetowego
100
osób
200
osób
300
osób
400
osób
500
osób
600
osób
Opłata roczna
200 zł
400 zł
600 zł
800 zł
1000 zł
1200 zł

 

 • Podane ceny są cenami brutto.
 • Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. Opłaty dokonuje wyłącznie szkoła według powyższego cennika.
 • Szkoła może zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej. Koszt szkolenia wynosi 500 zł.