^
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

BelferCommander - pobierz DEMO

Wersja czaowa programu do zdalnego zarządzania komputerami

Pobierz program BelferCommander


Informacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo

 Cennik/Zamówienia

Aby sprawdzić, czy BelferCommander spełnia Twoje wymagania udostępniliśmy bezpłatną 30-dniową wersję testową programu. Dzięki temu możesz mieć pewność, że produkt ten doskonale spełnia swoje zadanie.


Jeśli w Panelu Nauczyciela nie pojawiają się nazwy komputerów Uczniów lub występują inne problemy komunikacyjne, wówczas powinieneś zmienić ustawienia Zapory Systemowej.
Panel Sterowania -> Zapora Systemu Windows -> Ustawienia Zaawansowane.
Następnie z lewej strony wybrać Reguły Przychodzące, a z prawej wybrać Nowa Reguła i wskazać plik nauczyciel.exe lub uczen.exe w folderze c:/Program Files(x86)/Adalex-Belfer... Z dostępnych możliwości należy wybrać "Zezwalaj na połączenie". Podobnie należy uczynić z Regułami Wychodzącymi. Czynności te należy wykonać na komputerach uczniowskich i na komputerze nauczyciela.