^
 • 1 Program antypornograficzny
  Program Motyl filtruje strony internetowe zawierające treści erotyczne, pornograficzne, propagujące dewiacje seksualne. Skutecznie zapobiega zagrożeniom pochodzącym z Internetu. Przy jego pomocy będziesz mógł także: rejestrować czynności wykonane na komputerze, blokować dostęp do rejestru, ograniczać czas dostępu do Internetu...
 • 2 Drukowanie świadectw szkolnych
  Zestaw programów do drukowania świadectw, arkuszy ocen i kartek na wywiadówkę do wszystkich typów szkół. Program oferuje automatyczne wprowadzanie danych powtarzalnych. Wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać. Poszczególne elementy świadectwa można dowolnie przesuwać w inne miejsce oraz wybierać krój i rozmiar czcionki...
 • 3 Dziennik Internetowy
  Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
 • 4 BelferCommander...
  BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
 • 5 Wysyłanie poczty masowej
  Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Lista programów

Zdalne właczanie i wyłączanie programów

 

Lista programów


Informacje o programie | Instalacja | Lista programów | Podgląd | Blokowanie | Demo

Cennik/Zamówienia


Jeżeli jakiś niesforny uczeń zamiast zajmować się tym czym powinien przegląda stDziennik rony internetowe czy też układa pasjansa wówczas wskazując jego komputer możemy podejrzeć procesy (programy) uruchomione na jego komputerze i zdalnie je wyłączyć, wskazując na liście odpowiedni program i wybierając Zamknij program.

Możemy również uruchomić dowolny program na komputerze ucznia wybierając Uruchom program. W polu edycyjnym wpisujemy nazwę programu np: winword, notepad, excel, itp. Można również w ten sam sposób otworzyć dowolną stronę internetową wpisując: www.adalex.pl, www.google.pl, www.wp.pl.

Po każdej wykonanej czynności musimy wywołać polecenie Odśwież listę aby zobaczyć uaktualnioną listę procesów.

BelferCommander