^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Słowa kluczowe

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w szkole,

Słowa kluczowe


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Opcje zaawansowane

>>> Zamykanie aplikacji
>>> Lista adresów dozwolonych
>>> Lista adresów zakazanych
>>> Słowa kluczowe
>>> Ochrona danych osobowych


Pamiętaj, że zakładka ta dotyczy tylko i wyłącznie treści strony internetowej. Zawartością adresu strony internetowej zajmują sie zakladki Lista adresów dozwolonych i Lista adresów zakazanych.

Program Motyl ma wbudowane słowa kluczowe i analizuje strony internetowe pod kątem zawartości tych słów. Są to słowa zarówno polskie jak i obcojęzyczne. Jeżeli na stronie ilość słów zakazanych osiągnie niedozwolony poziom strona jest zamykana. Ilość słów kluczowych wbudowanych w program jak i ich dobór są optymalne i wystarczające. Jeżeli jednak chcecie Państwo dopisać swoje słowa kluczowe to można zrobić to w tym miejscu.


>>> Instrukcja video dotycząca słów kluczowych.


Jednym ze sposobów działania programu Motyl jest analizowanie zawartości strony pod względem treści słownej. Na tej zakładce użytkownik może sam dopisać kilka własnych słów, których obecność na stronie będzie ją dyskwalifikowała. Zalecamy aby nie wpisywać więcej niż 10 słów.
Słów nie należy podawać w pełnym brzmieniu lecz w skróconej formie, która występuje w większości wersji tego słowa przy jego odmianie.
Np. jeżeli chcemy wykluczyć strony, na których opisuje się morderstwa należy wpisać morderstw co spowoduje, że program zareaguje również na słowa morderstwa, morderstwo, morderstwem i tak dalej.

Nie należy przesadzać z ilością słów jak i ze zwiększaniem czułości programu, bo wówczas odrzuconych zostanie zbyt wiele stron.

Ustawienie opcji filtrowania stron i listy słów zakazanych