^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Lista adresów stron zakazanych

Program Motyl pozwala na blokowanie stron pornograficznych, czatów i komunkatorów wybranych stron, bezpieczny Internet

Lista adresów stron zakazanych


Funkcje programu | Konfiguracja podstawowa | Opcje zaawansowane | Opcje dodatkowe

 Pobierz | Cennik | Zamówienia szkół i firm | Zamówienia indywidualne 


Opcje zaawansowane

>>> Zamykanie aplikacji
>>> Lista adresów dozwolonych
>>> Lista adresów zakazanych | Sekty | Bramki SMS
>>> Słowa kluczowe
>>> Ochrona danych osobowych


Pamiętaj, że zakładka ta dotyczy tylko i wyłącznie adresu strony internetowej, a nie jej treści. Treścią strony internetowej zajmuje się zakładka Słowa kluczowe.

Program posiada bardzo skuteczny mechanizm działania. Motyl analizuje treść strony pod kątem zawartości niedozwolonych słów i w przypadku ich wystąpienia zamyka stronę. Ten mechanizm sprawia, że Motyl doskonale poradzi sobie również ze stronami nowo powstałymi jak i stronami obcojęzycznymi.


>>> Instrukcja video dotycząca listy adresów zakazanych.


Jeżeli jednak zauważycie Państwo, że jakaś strona otwiera się pomimo, że nie powinna, to można w łatwy sposób temu zaradzić.
Zaznacz opcję Wyklucz następujące strony. Tutaj możemy umieścić adresy tych stron, których program Motyl nie zamyka, a Państwo nie chcecie dopuścić do ich otwierania.

Możemy wpisać również pojedyncze słowo. Jeżeli na listę wprowadzimy słowo lalka, wówczas zablokowana zostanie każda strona w adresie której znajduje się słowo lalka, Niezależnie od treści tej strony. Na przykład nie otworzą się strony: www.lalka.pl, www.krzysiek.pl/lalka.html.
W podawanych adresach stron nie należy wpisywać http. Zamiast wpisać http://www.lalka.pl, wpisz www.lalka.pl, a jeszcze lepiej:  lalka.

Pamiętaj o tym, że nie należy wpisywać tych samych słów nas Listę adresów dozwolonych i na  Listę adresów zakazanych, gdyż nie można jednocześnie czegoś zakazywać i jednocześnie chronić.
Jeżeli na Listę adresów dozwolonych i na Listę adresów zakazanych wpiszesz to samo słowo wówczas zapis ten zostanie przez program zignorowany.

Przykładowe, inne wpisy blokujące:
exe - zablokowanie pobierania plików wykonywalnych
pif - zablokowanie podejrzanego pliku wykonywalnego
bat - zablokowanie podejrzanego pliku wykonywalnego
com - zablokowanie podejrzanego pliku wykonywalnego
src - zablokowanie podejrzanego pliku wykonywalnego
zip - zablokowanie pobierania plików spakowanych
doc - zablokowanie pobierania dokumentów DOC
avi - zablokowanie pobierania filmów avi

Powtórzenie tych zapisów na zakładce Słowa kluczowe znacznie wzmocni ich siłę działania.

Ustawienie opcji filtrowania stron i listy słów zakazanych