^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Instalacja lokalna

Świadectwa to programy służące do wypełniania drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Programy drukujące świadectwa.

 

Instalacja lokalna


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|

W niektórych pracowniach szkolnych z siecią zarządzaną przez serwer SBS może wystąpić problem z pobraniem plików instalacyjnych. Należy wówczas zastosować instalację lokalną.

Instalacja lokalna programu Szkoła Podstawowa 1-3.
Proszę pobrać plik 308R1_sp13.zip
Oraz plik InstalatorAdalexSP13Local.exe

Pliki należy zapisać np. na Pulpicie lub w innym znanym miejscu.
Pliku ZIP nie wolno rozpakowywać.
Następnie trzeba uruchomić plik InstalatorAdalexSP13Local.exe i przy instalacji wybrać opcję: Instalacja Lokalna -> Instaluj z pliku" i wskazać na pobrany plik zip.Instalacja lokalna programu Szkoła Podstawowa 4-6.
Proszę pobrać plik 196_sp46.zip
Oraz plik InstalatorAdalexSP46Local.exe

Pliki należy zapisać np. na Pulpicie lub w innym znanym miejscu.
Pliku ZIP nie wolno rozpakowywać.
Następnie trzeba uruchomić plik InstalatorAdalexSP46Local.exe i przy instalacji wybrać opcję: Instalacja Lokalna -> Instaluj z pliku" i wskazać na pobrany plik ZIP.Instalacja lokalna programu Szkoła Podstawowa 4-6 specjalna.
Proszę pobrać plik 202_podst46_spec.zip
Oraz plik InstalatorAdalexSP46Local.exe

Pliki należy zapisać np. na Pulpicie lub w innym znanym miejscu.
Pliku ZIP nie wolno rozpakowywać.
Następnie trzeba uruchomić plik InstalatorAdalexSP46specLocalLog.exe i przy instalacji wybrać opcję: Instalacja Lokalna -> Instaluj z pliku" i wskazać na pobrany plik ZIP.Instalacja lokalna programu Szkoła Podstawowa 4-8.
Proszę pobrać plik 304R2_sp48.zip
Oraz plik InstalatorAdalexSP48Local.exe

Pliki należy zapisać np. na Pulpicie lub w innym znanym miejscu.
Pliku ZIP nie wolno rozpakowywać.
Następnie trzeba uruchomić plik InstalatorAdalexSP48specLocalLog.exe i przy instalacji wybrać opcję: Instalacja Lokalna -> Instaluj z pliku" i wskazać na pobrany plik ZIP.Instalacja lokalna programu do Gimnazjum.
Proszę pobrać plik 220_gimnazjum.zip
Oraz plik InstalatorAdalexGimnazjumLocal.exe

Pliki należy zapisać np. na Pulpicie lub w innym znanym miejscu.
Pliku ZIP nie wolno rozpakowywać.
Następnie trzeba uruchomić plik InstalatorAdalexGimnazjumLocal.exe i przy instalacji wybrać opcję: Instalacja Lokalna -> Instaluj z pliku" i wskazać na pobrany plik ZIP.Instalacja lokalna programu do Gimnazjum Specjalnego.
Proszę pobrać plik 132_gimnazjum_spec.zip
Oraz plik InstalatorAdalexGimnazjumSpecLocalLog.exe

Pliki należy zapisać np. na Pulpicie lub w innym znanym miejscu.
Pliku ZIP nie wolno rozpakowywać.
Następnie trzeba uruchomić plik InstalatorAdalexGimnazjumSpecLocalLog.exe i przy instalacji wybrać opcję: Instalacja Lokalna -> Instaluj z pliku" i wskazać na pobrany plik ZIP.