Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^

Dziennik Internetowy

Szkolny dziennik internetowy, Szkolny dziennik elektroniczny, szkolny dziennik wirtualny,


Informacje o programie


Informacje o programie | Instalacja | Jak zacząć | Cennik | Zamówienia

Szkolny dziennik internetowy, Szkolny dziennik elektroniczny, szkolny dziennik wirtualny,  służy do wprowadzania i odczytywania ocen szkolnych uczniów przez przeglądarkę internetową. Elektroniczny Program Szkolny Dziennik Internetowy stanowi internetowy odpowiednik dziennika szkolnego. Jego stosowanie ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół. Dziennik internetowy znakomicie ułatwia kontolę rodziców nad postępami w nauce swojego dziecka.
Nasz system jest jedynym profesjonalnym rozwiązaniem na polskim rynku.
Rodzice będą zachwyceni.
Szkolny Dziennik Internetowy możesz zamówić w dowolnym momencie roku szkolnego.

Inne jego zalety to:

  • pozwala wprowadzać nie tylko oceny, ale również nieobecności, komunikaty i uwagi o zachowaniu ucznia

  • ułatwia kontakt pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Poprzez wykorzystanie internetu, rodzice mają możliwość stałego kontrolowania wyników w nauce swoich dzieci, ich nieobecności w szkole oraz uwag o ich zachowaniu

  • daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, imprez okolicznościowych, itp.

Dzięki nadaniu każdemu użytkownikowi indywidualnego hasła, program pozwala na dostęp do danych tylko upoważnionym osobom.
Program został podzielony na 5 modułów:

I. Administrator
Administrator wykonuje następujące czynności:
- wprowadzanie danych nauczycieli
- zakładanie klas i przypisuje im wychowawców
- wprowadzanie nazw przedmiotów i przydzielanie im nauczycieli
- wprowadzanie danych uczniów
- wprowadzanie komunikatów, które ukażą się u wszystkich rodziców uczniów z danej szkoły
- ustalanie i resetowanie hasła każdego ucznia i każdego nauczyciela
- dokonywanie promocji uczniów do następnej klasy (tym samym automatyczne tworzenie nowych tabel na kolejny rok szkolnych)

II. Dyrektor szkoły
Dyrektor wykonuje następujące czynności:
- oglądanie ocen we wszystkich klasach
- wprowadzanie komunikatów, które ukażą się u wszystkich rodziców uczniów szkoły

III. Wychowawca klasy
Wychowawca klasy może wprowadzać następujące dane:
- Wprowadzanie danych uczniów
- wprowadzanie ocen, nieobecności i uwag wszystkim uczniom swojej klasy
- wprowadzanie komunikatów, które wyświetlą się u wszystkich rodziców uczniów z danej klasy
- drukowanie karty ocen danego ucznia
- drukowanie karty ocen wszystkich uczniów w klasie
- drukowanie karty ocen z danego przedmiotu
- ustalanie i resetowanie hasła każdego ucznia ze swojej klasy
- przegladanie statystyk ocen, nieobecności i uwag

IV. Nauczyciel
Nauczyciel może wprowadzać następujące dane:
- wprowadzanie ocen i uwag z przedmiotu, którego naucza w danej klasie
- przegladanie statystyk ocen, nieobecności i uwag

V. Rodzic i uczeń
Mają dostęp do następujących danych:
- oceny
- lista nieobecności
- uwagi wychowawcy
- uwagi nauczyciela
- ogłoszenia dyrektora
- ogłoszenia wychowawcy

Dzięki naszemu Szkolnemu Dziennikowi Internetowemu rodzic może przez Internet na bieżąco kontrolować postępy w nauce swojego dziecka i dlatego szybko może reagować na niepokojące sygnały dotyczące zachowania, frekwencji i wyników w nauce. Tak szybka komunikacja ze szkołą znacznie wpływa na skuteczność opieki nad dzieckiem.
Obsługa Dziennika Internetowego jest prosta i bardzo wygodna.

>>> Dokumentacja dla Administratora
>>> Dokumentacja dla Dyrektora
>>> Dokumentacja dla Wychowawcy
>>> Dokumentacja dla Nauczyciela