^

Pobierz program

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. ,

Pobierz program "Świadectwa Adalex 2019"


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|


Istotne informacje o programie:
- licencja obejmuje komputery szkolne i domowe nauczycieli
- nie ma ograniczeń ilości instalacji
- nie pobieramy rocznych abonamentów
- programy posiadają funkcję druku dwustronnego
- dane uczniów są zapisywane na dyskach komputerów
- dane uczniów nie są zapisywane na serwerach internetowych


Szkoła Podstawowa również klasy specjalne

Download >>>Pobierz program: Ocena opisowa klasy 1-3 wersja 5.0.0
- świadectwo: MEN-I/1/1
- arkusze ocen: MEN-I/45/1
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa klasy 4-8, wersja 5.0.0 
- świadectwa:
MEN-I/3/1, MEN-I/4-w/1 - klasa 4, 5, 6 i 7
MEN-I/8/1, MEN-I/9-w/1 - klasa 8
- arkusze ocen:
MEN-I/45/1 - klasa 4, 5, 6 i 7
MEN-I/63m/2 - klasa 8 (dołącza się jako wkładkę do dotychczas prowadzonego arkusza MEN-I/37b/2)
MEN-I/53/2 - szkoła podstawowa dla dorosłych
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Specjalna klasy 1-8, wersja 4.1.0 R1
- świadectwa: MEN-I/6/1, MEN-I/11/1
- arkusz ocen: MEN-I/46/1
Download >>>Pobierz program: Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy klasy 7-8, wersja 4.1.0 R1
- świadectwa: MEN-I/5/1, MEN-I/10/1
- arkusz ocen: 63m

Liceum

Download >>>Pobierz program: Liceum wersja 1.7.4
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/42b/2

Liceum dla dorosłych

Download >>>Pobierz program: Liceum dla dorosłych 1.2.4
- świadectwa: MEN-I/21a/2, MEN-I/21a-w/2, MEN-I/23a/2, MEN-I/23a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/47b/2

Technikum

Download >>>Pobierz program: Technikum wersja 1.6.0
- świadectwa: MEN-I/27a/2, MEN-I/27a-w/2, MEN-I/28a/2, MEN-I/28a-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/44b/2

Szkoła Branżowa I Stopnia

Download >>>Pobierz program: Szkoła Branżowa I Stopnia wersja 4.1.0
- świadectwa: MEN-I/23/2, MEN-I/24-w/2, MEN-I/25/2, MEN-I/26-w/2
- arkusz ocen: MEN-I/50/2


Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Download >>>Pobierz program: Szkoła Przysposabiająca do Pracy wersja 4.0.0 R1 
- świadectwa: MEN-I/31/2, MEN-I/32/2
- arkusz ocen: MEN-I/47/2

Szkoły Artystyczne (również Muzyczna)

- ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
- ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła muzyczna I stopnia
- szkoła muzyczna II stopnia
- szkoła sztuki tańca
- ogólnokształcąca szkoła baletowa
- szkoła sztuki cyrkowej
- ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych

Download >>> Pobierz program: Szkoły Artystyczne, wersja 4.1.0 R2
-
świadectwa: ART/1, ART/1/w, ART/3, ART/3/w, ART/3a, ART/3a/w, ART/7, ART/7/w, ART/20, ART/20/w, ART/29, ART/29/w
- dyplomy: ART/41, Art/41/w, Art/46, Art/54, Art/57
- protokoły: Art/71, Art/73, Art/75
- arkusze ocen: ART/80, ART/84, ART/85, Art/86
świadectwa ART/20, ART/20/w, ART/27, ART/27/w zawierają znak PRK I

dyplomy ART/41, Art/41/w, Art/46, Art/54, Art/57 zawierają znak PRK V

Szkoła Policealna

Download >>>Pobierz program: Szkoła Policealna wersja 4.1.0 R5
- świadectwa: MEN-I/33/2
- arkusze ocen:  MEN-I/46b/2, MEN-I/52/2

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wersja 5.0.0
Program zawiera wszystkie wzory zaświadczeń z Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r.:
- zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
- zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
- zaświadczenie o ukończeniu dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- świadectwo MEN-III/1
i kilka innych wzorów


Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wersja 1.2.8
Program zawiera wszystkie wzory zaświadczeń z Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.:


Prawo jazdy

Download
>>>Pobierz program: Zaświadczenie o ukończeniu kursu na prawo jazdy wersja 1.0.6

Dokumenty szkolne

Download >>>Pobierz program: Drukowanie Dokumentów Szkolnych, wersja 1.0.0 
przekazanie ucznia, przyjęcie ucznia


Uwaga.
W niektórych pracowniach szkolnych z siecią zarządzaną przez serwer SBS może wystąpić problem z pobraniem plików instalacyjnych. Należy wówczas zastosować >>>instalację lokalną.
Pobierz:
Rozporządzenie MEN z 5września 2019 r.
>>> strony 1- 34
>>> strony 35 - 50, załączniki nr 1-2,
>>> strony 51 - 284, załącznik nr 3
>>> strony 285 - 320, załącznik nr 4, 5, 6
>>> strony 321 - 438, załącznik nr 7

Rozporządzenie MEN z 26 kwietnia 2018 r.
>>> strony 1- 46, w tym załączniki nr 1, 2
>>> strony 47 - 216, w tym załącznik nr 3,
>>> strony 217 - 287, w tym załączniki nr 4, 5, 6, 7

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 w sprawie wzorów świadectw i arkuszy ocen.
>>> strony 1- 33
>>> strony 34 - 199
>>> strony 200 - 351
>>> strony 352 - 523

Pobierz plik ze wzorami zaświadczeń o ukończeniu kursu według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej >>>z dnia 19 marca 2019.

Pobierz plik ze wzorami świadectw dla szkół artystycznych według rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>>z dnia 25 kwietnia 2017.

Pobierz plik ze wzorami świadectw według rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.

Pobierz plik z treścią rozporządzenia MEN >>>z dnia 18 stycznia 2017.