^
  • 3 Dziennik Internetowy
    Dziennik Internetowy pozwala na wykorzystanie Internetu aby rodzice mieli możliwość bieżącego kontrolowania wyników nauczania swoich dzieci, ich frekwencji oraz zapoznawać się z uwagami o ich zachowaniu. Dziennik daje możliwość powiadamiania rodziców o terminach wywiadówek, wycieczek i innych wydarzeń...
  • 4 BelferCommander...
    BelferCommander to program do zdalnego zarządzania komputerami uczniowskimi z komputera nauczyciela. Możesz: uruchamiać programy, blokować uczniowi myszkę, klawiaturę, wyłączyć monitor, podglądać stan Pulpitu monitora ucznia, wylogować, zrestartować, wyłączyć komputer ucznia, wysłać wiadomość na komputer ucznia, odebrać wiadomość od ucznia...
  • 5 Wysyłanie poczty masowej
    Pocztowiec to program, który wysyła wiadomości do nieograniczonej liczby odbiorców, a ich adresy pobiera ze zwykłego pliku tekstowego utworzonego za pomocą Notatnika. W pliku z adresami może być zamieszczona nieograniczona liczba adresów. Pocztowiec błyskawicznie wysyła wiadomość do 1000, 10 000 czy 100 000 adresatów...

Najczęściej zadawane pytania

Świadectwa to programy służące do drukowania świadectwa na giloszach. Dla szkoły podstawowej


Najczęściej zadawane pytania


Informacja o programie | Instrukcja | Pobierz program |
| Cennik i zamówienia szkół | Zamówienia indywidualne |
|Najczęściej zadawane pytania|

1. Problemy związane ze zbyt niskim poziomem uprawnień na koncie, na którym jesteś zalogowany objawiające się w następujący sposób:
- nie otwiera się okienko dodawania ucznia lub szablonu danych szkoły
- szablon danych szkoły nie pamięta wprowadzonych danych
- przy próbie druku pojawia się komunikat o błędzie
- przy próbie zapisu pliku pojawia się komunikat o błędzie
- przy otwieraniu okienka Formatowania (Kalibracji) pojawia się komunikat o błędzie
- przy uruchamianiu programu ukazuje się komunikat systemowy o braku skojarzenia pliku
- przy innych czynnościach pojawia się komunikat o błędzie

Co możesz zrobić:
a) Porada uniwersalna rozwiązująca 90% problemów. Uruchamiaj program prawym przyciskiem myszy i wybieraj "Uruchom jako Administrator".
b) Porada "a" okazała się nieskuteczna. Konto którym się posługujesz nie ma pełnych uprawnień administratora. Odinstaluj program i wykonaj poradę nr 7. Zrestartuj komputer. Zainstaluj program.
c) Porada "b" okazała się nieskuteczna. Odinstaluj program. Zainstaluj go ponownie klikając na pliku instalacyjnym prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego Uruchom jako Administrator.
d) Porada "c" okazała się nieskuteczna. Wchodzimy na dysk C:.
Sprawiamy aby foldery ukryte były widoczne. Zakładka Widok -> Opcje -> Zmień opcje folderów i wyszukiwania -> Zakładka Widok -> Zaznaczamy opcję: Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
Na dysku c: wchodzimy do folderu Użytkownicy -> nazwa zalogowanego użytkownika -> AppData -> Local i usuwamy folder z programem do drukowania świadectw. Dokonujemy pierwszego uruchomienia programu do drukowania świadectw "Jako administrator".

2. Napisy wprowadzane na świadectwo nie mieszczą się w przeznaczonych do tego miejscach.
Może to oznaczać, że masz ustawioną czcionkę na wyświetlanie w opcji 125%. Trzeba wrócić do ustawienia 100%.
W Windows 8 robimy to w sposób następujący:
1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Pulpicie
2. Wybieramy "Rozdzielczość ekranu"
3. Zaznaczamy "Pozwól mi wybrać jeden poziom skalowania..."
4. Wybieramy opcję 100%
Windows 10.
Prawy przycisk na Pulpicie -> Ekran -> Skalowanie i układ -> 100%
Po wykonaniu zmian zrestartować komputer.

3. Jak sprawić żeby dane pole pomimo braku wpisu nie było wykreskowane.
Wystarczy wprowadzić do niego SPACJĘ.

4. Na drugiej stronie świadectwa ostatni wiersz w bloku ''Indywidualny tok nauki'' i ''Szczególne osiągnięcia'' pomimo małej ilości tekstu jest wyrównywany obustronnie, co sprawia, że odległości między wyrazami są bardzo duże.
Na końcu tego wiersza należy dodać odpowiednią ilość SPACJI. Im więcej spacji tym mniejsze będą odległości między wyrazami.

5. W programie nie ma polskich znaków
W Panelu Sterowania należy wybrać Region -> zakładka Administracyjne -> Zmień Ustawienia Regionalne Systemu -> W okienku należy wprowadzić "Polski"
Jeżeli jednak był "Polski", a pomimo tego nie ma polskich znaków, należy wybrać np. "Niemiecki", zrestartować komputer. Następnie ponownie wybrać "Polski" i zrestartować komputer.

6. Po uruchomieniu pobranego pliku instalacyjnego i rozpoczęciu instalacji instalator nie potrafi pobrać z Internetu kolejnego pliku. Pojawia się komunikat o błędzie.
Zdarza się to w niektórych pracowniach z siecią z serwerem SBS. Musisz zastosować instalację lokalną..

7. Po uruchomieniu pobranego pliku instalacyjnego i rozpoczęciu instalacji pojawia się komunikat "Błąd podczas próby tworzenia pliku deinstalacji", lub też pojawiają się inne komunikaty o błędzie podczas używania programu.
Na koncie użytkownika są zbyt małe uprawnienia.
- otwórz Panel Sterowania
- w prawym górnym rogu w okienku wyszukiwania wpisz "uprawnienia"
- wybierz opcję: "Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika"
- przesuń suwak na pierwszą lub drugą pozycję od góry